Bień-Węgłowska, I. „Recenzja: «Współczesne Problemy wykroczeń», Red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Szczytno 2013, Ss. 464”. Acta Iuridica Resoviensia, t. 28, nr 110, grudzień 2020, s. 321-3, doi:10.15584/znurprawo.2020.28.22.