Sudzina, Milan. „Zabezpečenie dôkazu a dôkazného Prostriedku podľa civilného sporového Poriadku”. Acta Iuridica Resoviensia 34, no. 116 (wrzesień 15, 2021): 334–343. Udostępniono lipiec 22, 2024. https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4410.