Pawłowski, Sławomir. „Umowa Publicznoprawna – Niewykorzystana Szansa”. Acta Iuridica Resoviensia 35, no. 117 (kwiecień 20, 2023): 320–332. Udostępniono czerwiec 3, 2023. https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4434.