Ryszkowski, Karol. „Funkcja Balkonu Jako okoliczność Istotna Dla Ustalania Jego Statusu własnościowego – Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego (3) Z Dnia 6 Marca 2015 r., Sygn. III CSK 195/14”. Acta Iuridica Resoviensia 37, no. 119 (czerwiec 30, 2022): 289–296. Udostępniono lipiec 12, 2024. https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4653.