Krupowicz, Bartłomiej. „Zawezwanie Do próby Ugodowej a Przerwanie Biegu Przedawnienia – rozważania Na Kanwie Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 17 Czerwca 2021 r., Sygn. II CSKP 104/21”. Acta Iuridica Resoviensia 37, no. 119 (czerwiec 30, 2022): 163–180. Udostępniono lipiec 20, 2024. https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4664.