Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza)
Wróć do szczegółów artykułu Wolność zgromadzeń w świetle konstytucji i innych aktów normatywnych Rzeczypospolitej Polskiej i królestwa Hiszpanii – perspektywa historyczna i porównawcza Pobierz Pobierz PDF