Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza)
Wróć do szczegółów artykułu Klauzule rebus sic stantibus w kontekście umów kredytowych z walutą obcą Pobierz Pobierz PDF