O czasopiśmie

Etnobiologia Polska jest jedyny pismem etnobiologicznym wydawanym w Europie Wschodnie od roku 2011. Przyjęte do druku prace ukazują się w wersji on-line oraz w druku - raz do roku, po skompletowaniu numeru. Artykuły publikujemy w języku polskim z angielskim streszczeniem.Etnobiologia Polska jest pismem wysoce interdyscyplinarnym, z pogranicza nauk biologicznych i antropologii kultury, publikującym artykuły z etnobotaniki, etnozoologii i etnomykologii.Etnobiologia Polska publikuje artykuły dotyczące relacji łączących człowieka z przyrodą, w szczególności:- przyczynki dokumentujące dawne tradycje użytkowania roślin, zwierząt i grzybów,- doniesienia o tworzeniu się nowych zwyczajów dotyczących użytkowania roślin i zwierząt oraz nowych form oddziaływania człowieka na ekosystemy,- prace archeobotaniczne o powiązaniach etnobotanicznych,- prace badające znajomość elementów środowiska przyrodniczego w społeczeństwie.Staramy się aby cykl wydawniczy był szybki i aby recenzje były dostarczone autorowi w ciągu 4-8 tygodni.Publikacja artykułów jest bezpłatna. Publikacja opiera się na Creative Commons Attribution 3.0 License - prawo do przedruków zachowuje autor, pod warunkiem, że poda iż artykuł pierwotnie ukazał się w piśmie Etnobiologia Polska i zacytuje numer, rok i strony.