Decision as a legal form of issuing a weapon license for a Police officer

Autor

Słowa kluczowe:

decyzja, broń, wydawanie pozwolenia na broń, rodzaje broni

Abstrakt

Prawną formą działania administracji jest określony przepisami prawa rodzaj konkretnej czynności, który może być wykorzystany przez organ administracji do załatwienia określonej sprawy.
Jest to odpowiednik pojęcia czynności prawnej na gruncie prawa cywilnego. Jedną z form działania administracji jest wydawanie aktów administracyjnych, a najbardziej rozpowszechnioną i typową
formą aktu administracyjnego jest decyzja administracyjna. Taką formę prawną przybiera wydawanie
lub odmowa wydawania pozwolenia na broń funkcjonariuszowi Policji.

Downloads

Opublikowane

2021-07-24

Jak cytować

Ura, P. . (2021). Decision as a legal form of issuing a weapon license for a Police officer. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 31(113), 250–259. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/1960

Numer

Dział

Artykuły