From “waiver of indictment” to “withdrawal of indictment”. Remarks on Article 14 § 2 of the Criminal Code

Autor

Słowa kluczowe:

akt oskarżenia, cofnięcie aktu oskarżenia, odstąpienie od oskarżenia, oskarżyciel publiczny, oskarżony, pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy, postępowanie karne, umorzenie postępowania karnego, gwarancje procesowe

Abstrakt

W tekście omówiono problematykę związaną ze stosowaniem przepisu art. 14 § 2 k.p.k., w którym uregulowano tzw. cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego. Wskazano na skutki tej czynności oraz warunki jej dokonania. Omówiono uprawnienia oskarżonego i pokrzywdzonego związane z cofnięciem aktu oskarżenia, a także zakaz ponownego wniesienia oskarżenia przeciwko temu samemu oskarżonemu o ten sam czyn karalny.

Downloads

Opublikowane

2021-07-24

Jak cytować

Sowiński, P. K. (2021). From “waiver of indictment” to “withdrawal of indictment”. Remarks on Article 14 § 2 of the Criminal Code. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 31(113), 222–237. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/1986

Numer

Dział

Artykuły