Mediator and their role in collective disputes

Autor

Słowa kluczowe:

pokojowy, pojednanie, mediacja, spór, konflikt

Abstrakt

Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów, w tym sporów zbiorowych, wiąże się ze stosunkowo małą ingerencją ustawodawcy w jej doregulowanie, co jest odzwierciedleniem jednej z jej cech w postaci odformalizowania. Pojawia się w związku z tym pytanie o rolę mediatora w rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Bez wątpienia musi on być gwarantem bezstronności, należy jednak pamiętać, że w przypadku sporu zbiorowego strony są jego gospodarzami. Wydaje się zatem, że nie można przeceniać zastosowania odpowiedniej techniki mediacyjnej i wnioskować, że będzie ona miała decydujący wpływ na zakończenie mediacji powodzeniem. Rolą mediatora jest zatem przede wszystkim pomoc w komunikowaniu się stronom w taki sposób, aby nie doszło do eskalacji konfliktu w czasie trwania procesu mediacji.

Downloads

Opublikowane

2021-07-24

Jak cytować

Kowalczyk, A. (2021). Mediator and their role in collective disputes. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 31(113), 120–129. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/1992

Numer

Dział

Artykuły