Administrative and legal dimension of the Police cooperation with international entities

Autor

Słowa kluczowe:

administracja bezpieczeństwa, policja, współpraca, międzynarodowa współpraca policyjna

Abstrakt

Nowoczesna formacja policyjna, do której aspiruje Policja w Polsce, nie może ograniczać się tylko do samodzielnego wykonywania zadań. Wykonywanie zadań ustawowych przez Policję wiąże się z podejmowaniem różnych form współpracy i interakcji z podmiotami zróżnicowanymi prawnie i organizacyjnie. Oprócz współpracy krajowej regulacje prawne nakładają obowiązek współdziałania z siłami policyjnymi innych krajów i ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej. Przedmiotem artykułu jest szeroko rozumiana współpraca międzynarodowa Policji oraz rola podmiotów odpowiedzialnych za jej prowadzenie. Zbadano obszary współpracy i formy, w jakich jest ona podejmowana. Szczególną uwagę badawczą poświęcono regulacjom prawnym dotyczącym działalności Policji na arenie międzynarodowej. W badaniu podjęto próbę oceny obecnego systemu międzynarodowej współpracy policyjnej.

Downloads

Opublikowane

2021-07-24

Jak cytować

Jaworski, B. (2021). Administrative and legal dimension of the Police cooperation with international entities. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 31(113), 93–106. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/1994

Numer

Dział

Artykuły