Legal aspects of the Police cooperation with the National Forest Holding

Autor

Słowa kluczowe:

Policja, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, współdziałanie

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcono analizie regulacji prawnych stanowiących podstawy współdziałania Policji z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. W opracowaniu dokonano wyjaśnienia pojęcia „współdziałania” na podstawie doktryny prawa administracyjnego. Współdziałanie ma na celu ułatwienie i usprawnienie realizacji przyznanych zadań oraz osiąganie wspólnych celów w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenach leśnych. Większe efekty są w stanie osiągnąć oba podmioty tylko wówczas, gdy będą ze sobą współdziałały, prowadząc wspólne działania, udzielając sobie wzajemnej pomocy w realizacji czynności służbowych oraz wymieniając informacje, niż wtedy, gdy każda z tych jednostek działałaby samodzielnie

Downloads

Opublikowane

2021-07-24

Jak cytować

Hermanowski, K. (2021). Legal aspects of the Police cooperation with the National Forest Holding. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 31(113), 63–75. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/1997

Numer

Dział

Artykuły