Cooperation of the Police with non-governmental organizations in the field of security and public order

Autor

Słowa kluczowe:

Policja, organizacje pozarządowe, wolontariat, bezpieczeństwo publiczne, niewładcze formy działania, współdziałanie

Abstrakt

W artykule zasygnalizowane zostały podstawowe zagadnienia związane ze współdziałaniem Policji z organizacjami pozarządowymi w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Współdziałanie to wynika nie tylko z faktu, że Policja realizuje zadania w tej sferze w oparciu o ogólną normę kompetencyjną, ale również i z tego, że wiele z zadań wykonuje w formie działań niewładczych typowych dla organizacji społecznych. Wskazano też na prawne i faktyczne możliwości współdziałania tych podmiotów oraz zwrócono uwagę na przykłady tego współdziałania. Podkreślona została rola rozwiązań prawnych zawartych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Downloads

Opublikowane

2021-07-24

Jak cytować

Pieprzny, S. (2021). Cooperation of the Police with non-governmental organizations in the field of security and public order. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 31(113), 192–199. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/1998

Numer

Dział

Artykuły