Administrative and legal supervision of the Veterinary Inspection over food safety in Poland – selected issues

Autor

Słowa kluczowe:

administracja, nadzór, bezpieczeństwo żywności, inspekcja weterynaryjna, ochrona konsumenta

Abstrakt

Nauki prawne, podnosząc jako przedmiot badań bezpieczeństwo żywności, skupiają się głównie na dążeniu do zapewnienia odpowiednio skutecznych regulacji prawnych i systemu organów sprawujących kontrolę i nadzór nad rynkiem spożywczym, które determinują prawidłową jakość zdrowotną żywności. Jednym z takich organów jest Inspekcja Weterynaryjna. I o ile skupia się ona w swoich zadaniach głównie na ochronie zdrowia zwierząt, to jednak w sposób bezpośredni i pośredni wpływa na zachowanie wymagań bezpieczeństwa żywności. Sprawowany przez omawianą Inspekcję nadzór pełni istotną rolę w zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia człowieka, a ponadto chroni interesy ekonomiczne konsumenta. Te dwa cele mają charakter podstawowy. Dodatkowymi celami są: ochrona rzetelności transakcji handlowych, zapewnienie swobodnego przepływu żywności w Unii Europejskiej, ochrona zdrowia i warunków życia zwierząt oraz ochrona środowiska. Mają one szczególne znaczenie dla wyznaczenia dopuszczalnych granic kompetencji, jakie mogą być powierzone organom administracji publicznej, w tym omawianej Inspekcji. Artykuł przedstawia działania Inspekcji Weterynaryjnej mające na celu ochronę bezpieczeństwa żywności oraz stosowane przez nią wybrane formy władcze o charakterze policyjnym. Tego rodzaju podmioty są wyposażone w takie formy działania, ponieważ pełnią w systemie administracji publicznej przede wszystkim funkcję ochronną. Natomiast z tej funkcji wynika powinność ochrony wielu zróżnicowanych wartości pożądanych jednostkowo, jak i utrzymania (zapewnienia) obiektywnie pożądanych stanów rzeczy, zjawisk i procesów.

Downloads

Opublikowane

2021-07-24

Jak cytować

Bonusiak, E. (2021). Administrative and legal supervision of the Veterinary Inspection over food safety in Poland – selected issues. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 31(113), 23–36. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2002

Numer

Dział

Artykuły