Selected procedural rules concerning the defendant and the regime of administrative responsibility

Autor

Słowa kluczowe:

zasady procesowe, oskarżony, odpowiedzialność administracyjna, postępowanie karne

Abstrakt

Problematyka zasad procesowych należy do fundamentalnych kwestii postępowania karnego. Określenie ich katalogu, treści i wzajemnych relacji determinuje model postępowania karnego i wskazuje na obowiązujące w nim priorytety. Ujęcie zasad procesowych świadczy o charakterze postępowania, wskazując na wartości, które je kształtują. Z zasadami procesowymi wiążą się najważniejsze wartości wyrażone przez przepisy karnoprocesowe. Tym właśnie zagadnieniem będzie poświęcony artykuł.

 

Downloads

Opublikowane

2021-07-24

Jak cytować

Olszewski, R. (2021). Selected procedural rules concerning the defendant and the regime of administrative responsibility. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 31(113), 183–191. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2005

Numer

Dział

Artykuły