Taxation of inheritance and donation acquisition in Ukraine

Autor

Słowa kluczowe:

opodatkowanie nabycia spadku i darowizny na Ukrainie, zasada równego traktowania w opodatkowaniu nabycia spadku i darowizny przez nierezydentów w Polsce i na Ukrainie, opłata wojskowa (podatek), jednolita składka na obowiązkowe państwowe ubezpieczenie społeczne na Ukrainie, zasada niedyskryminacji

Abstrakt

Nabycie w drodze spadku i w drodze darowizny rzeczy i praw majątkowych na Ukrainie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, opłacie wojskowej, a w odniesieniu do nabycia w drodze darowizny uczynionej przez przedsiębiorcę na rzecz pracowników – także ujednoliconej składce na ubezpieczenie społeczne. Jednak opodatkowanie nabycia spadku i darowizny dla osób najbliższych spadkodawcy czy darczyńcy jest objęte stawką podatku wynoszącą 0% a przez to, że nie dokonuje się oszacowania majątku nabytego w tej drodze, to oznacza to zwolnienie z podatku osób najbliższych. Osoby te jednak od takiego nabycia własności rzeczy i praw majątkowych (szczegółowo opisanych) płacą opłatę wojskową (wynoszącą 1,5% majątku nabytego), która jest podatkiem. Z kolei od darowizn przekazywanych pracownikom przez pracodawców pobierana jest tzw. jednolita składka na obowiązkowe państwowe ubezpieczenie społeczne wynosząca 22%. Konsekwencją opodatkowania na Ukrainie nabycia spadku i darowizny podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest to, że zróżnicowana, dyskryminująca obywateli polskich (nierezydentów) 18-procentowa stawka podatku narusza zasadę równego traktowania z art. 25 ust. 1 Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku zawartej 12 stycznia 1993 r. między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą.

 

Downloads

Opublikowane

2021-07-24

Jak cytować

Babiarz, S. (2021). Taxation of inheritance and donation acquisition in Ukraine. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 31(113), 11–22. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2006

Numer

Dział

Artykuły