The place and role of the Police in upbringing in sobriety and counteracting alcoholism

Autor

Słowa kluczowe:

alkohol, bezpieczeństwo i porządek publiczny, Policja jako służba mundurowa

Abstrakt

Policja jako funkcjonująca na terenie całego kraju służba mundurowa powołana do dbałości o bezpieczeństwo i porządek publiczny zajmuje szczególne miejsce wśród innych organów administracji publicznej działających w terenie. To miejsce Policji wynika niewątpliwie z tego, że działa ona na podstawie ogólnej normy kompetencyjnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, zaś alkohol i jego nadużywanie, nielegalne spożywanie lub nielegalny obrót nim to jeden z najczęstszych czynników generujących sytuacje prowadzące do naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w wielu płaszczyznach życia publicznego i prywatnego. Nadto ogromne znaczenie ma też okoliczność, iż jako służba mundurowa dysponująca władztwem ma ona możliwość stosowania przymusu policyjnego.

Downloads

Opublikowane

2021-07-24

Jak cytować

Jaworska- Dębska, B. (2021). The place and role of the Police in upbringing in sobriety and counteracting alcoholism. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 31(113), 76–92. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2008

Numer

Dział

Artykuły