Police cooperation determinants with the National Labour Inspectorate

Autor

Słowa kluczowe:

współdziałanie, Policja, Państwowa Inspekcja Pracy, uwarunkowania, efekty

Abstrakt

Współdziałanie jest jedną z form oddziaływania mającą istotny wpływ na zwiększenie efektywności realizacji zadań przez podmioty współdziałające. Może ono wynikać zarówno z regulacji prawnych, jak i określonych inicjatyw określonych podmiotów, przyjmujących również formę porozumienia. Współdziałanie Policji z Państwową Inspekcją Pracy jest wynikiem określonych regulacji normatywnych i zawartego Porozumienia, które zawiera szeroki zakres tematyczny. Analiza działań stron na tle zawartego Porozumienia wskazuje na docenienie jego postanowień przez Policję i Państwowa Inspekcję Pracy dla zapewnienia praworządności w zatrudnieniu i w innych sprawach, których ono dotyczy.

Downloads

Opublikowane

2021-07-24

Jak cytować

Liwo, M. J. (2021). Police cooperation determinants with the National Labour Inspectorate. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 31(113), 159–168. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2009

Numer

Dział

Artykuły