Discrimination in Recruitment against Czech Citizens with Hearing Impairment

Autor

Słowa kluczowe:

dyskryminacja, rekrutacja, osoby z wadami słuchu

Abstrakt

Niniejsze opracowanie dotyczy dyskryminacji w zakresie rekrutacji osób z wadami słuchu. W artykule zdefiniowano podstawowe pojęcia dotyczące dyskryminacji, upośledzenia słuchu oraz czeskiego języka migowego, w tym podstawowe akty prawne w tym zakresie. W tym kontekście przeprowadzono badania mające na celu określenie postaw i doświadczeń osób z wadami słuchu oraz reakcji pracodawców na poszukującego pracy z wadą słuchu.

Downloads

Opublikowane

2021-07-24

Jak cytować

Havlová, J. (2021). Discrimination in Recruitment against Czech Citizens with Hearing Impairment. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 31(113), 55–62. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2010

Numer

Dział

Artykuły