KRADZIEŻ TZW. PLASTIKOWEGO PIENIĄDZA – ROZWAŻANIA NAD POJĘCIEM KARTY PŁATNICZEJ I JEJ KRADZIEŻĄ

Autor

Słowa kluczowe:

karta płatnicza, kradzież

Abstrakt

Przedmiotem rozważań poczynionych w niniejszym artykule są zagadnienia związane z pojęciem karty płatniczej oraz kwalifikacją prawną jej kradzieży w zależności od tego, czy jest to karta płatnicza, bankomatowo–płatnicza, czy karta bankomatowa. Autor po przeanalizowaniu literatury oraz orzecznictwa dochodzi do przekonania, iż wyłącznie kradzież karty bankomatowej wypełnia znamiona występku z art. 278 § 5 k.k., natomiast kradzież karty z funkcją płatniczą w zależność od wartości przedmiotu wykonawczego może wypełniać znamiona kradzieży z art. 278 § 1 k.k. (w przypadku, gdy wartość przedmiotu wykonawczego przekracza 500 zł) lub wykroczenia z art. 119 § 1 k.w. (w przypadku, gdy wartość przedmiotu wykonawczego nie przekracza 500 zł). Konkludując, zwraca również uwagę na to, iż w sytuacji, gdy doszło do kradzieży karty posiadającej funkcję płatniczą, wartość przedmiotu wykonawczego stanowi całość dostępnego na jej podstawie pieniądza bankowego znajdującego się w chwili zaboru na rachunku jej posiadacza.

Downloads

Opublikowane

2022-01-10

Jak cytować

Szajna, A. P. (2022). KRADZIEŻ TZW. PLASTIKOWEGO PIENIĄDZA – ROZWAŻANIA NAD POJĘCIEM KARTY PŁATNICZEJ I JEJ KRADZIEŻĄ. Acta Iuridica Resoviensia, 33(115), 190–201. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2552

Numer

Dział

Artykuły