SCHEMATY PODATKOWE A TAJEMNICA ZAWODOWA WYBRANYCH ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Autor

Słowa kluczowe:

schematy podatkowe, ordynacja podatkowa, tajemnica zawodowa, konstytucja

Abstrakt

Instytucja schematów podatkowych została wprowadzona do polskiej Ordynacji podatkowej w 2019 r. Jest ona skutkiem implementacji dyrektywy Rady 2018/822. Polskie przepisy budzą bardzo wiele wątpliwości. Jedną z nich jest możliwość naruszenia przez nie tajemnicy zawodowej profesjonalnych pełnomocników, takich jak doradcy podatkowi, adwokaci czy radcy prawni. Podmioty te najczęściej spełniają definicję promotora w rozumieniu tych norm prawnych, który ma obowiązek raportowania schematu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w niektórych przypadkach nawet bez uzyskania zgody ich klienta. Niniejsze opracowanie ma na celu wykazanie, że takie rozwiązania prawne mogą być niezgodne z art. 17 Konstytucji RP.

Downloads

Opublikowane

2022-01-10

Jak cytować

Skwirowska, J. (2022). SCHEMATY PODATKOWE A TAJEMNICA ZAWODOWA WYBRANYCH ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO. Acta Iuridica Resoviensia, 33(115), 165–176. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2554

Numer

Dział

Artykuły