ETYKA PRAWNICZA W POLSCE W XXI WIEKU

Autor

Słowa kluczowe:

etyka, prawo, etyka prawnicza, zawody prawnicze

Abstrakt

W artykule zdefiniowano pojęcia etyki, prawa, etyki prawniczej, a także przedstawiono podział etyki na różne rodzaje. Określono również pojęcie kodeksu etyki zawodowej oraz opisano synergię etyki oraz prawa. Analizie poddano typy etyki prawniczej oraz rolę wolnych zawodów, w tym zawodów prawniczych, w społeczeństwie. Opisano standardy etyczne życia publicznego, a także zalecenia ogólne, które mają być realizowane w całej służbie publicznej. Przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem zawodów prawniczych, a w szczególności etykę normatywną zawodów prawniczych oraz katalog podstawowych zasad etyki prawniczej. Obszarem zainteresowania artykułu objęto też kwestie statusu etyki prawniczej i jej norm, które można odczytywać jako część szerszego sporu o tzw. pozycje etyk zawodowych w stosunku do etyki ogólnej.

Downloads

Opublikowane

2022-01-10

Jak cytować

Purc-Kurowicka, K., & Jurgilewicz, B. (2022). ETYKA PRAWNICZA W POLSCE W XXI WIEKU. Acta Iuridica Resoviensia, 33(115), 110–129. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2557

Numer

Dział

Artykuły