ASPEKTY TAJEMNICY ZAWODOWEJ TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

Autor

Słowa kluczowe:

tajemnica zawodowa, tłumaczenie, tłumacz przysięgły, odpowiedzialność zawodowa, zawód zaufania publicznego

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie kwestii tajemnicy zawodowej tłumacza przysięgłego. Problematyka ta rzadko znajduje swoje odzwierciedlenie w literaturze prawniczej. Na początku opracowania scharakteryzowano instytucję tłumacza przysięgłego. Następnie dokonano analizy tajemnicy zawodowej tłumacza. Kolejnym aspektem było zwolnienie z tajemnicy zawodowej tłumacza oraz przedstawiono lukę w prawie, do której odniósł się Rzecznik Praw Obywatelskich. Kończący artykuł fragment dotyczy sankcji za naruszenie tajemnicy zawodowej. Celem opracowania jest ukazanie specyfiki zawodu tłumacza przysięgłego oraz jego znaczenia społecznego. Tajemnica zawodowa jest istotnym elementem kwalifikacji tego zawodu jako zawodu zaufania publicznego.

Downloads

Opublikowane

2022-01-10

Jak cytować

Prawdzik, P. (2022). ASPEKTY TAJEMNICY ZAWODOWEJ TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO. Acta Iuridica Resoviensia, 33(115), 100–109. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2558

Numer

Dział

Artykuły