STANISŁAW KRYŃSKI – PRZYCZYNEK DO BIOGRAFII

Autor

Słowa kluczowe:

Stanisław Kryński, prawo rzymskie, Polski Wydział Prawa na Uniwersytecie Oksfordzkim

Abstrakt

 

Jednym z polskich uczonych, którzy w młodości zamierzali związać swoją przyszłość z nauką prawa rzymskiego, był Stanisław Kryński. Fakt ten może zaskakiwać, gdyż rozgłos Kryński zyskał dzięki przekładom na język polski angielskiej poezji, a także pierwszego tomu dzieła Edwarda Gibbona Zmierzch cesarstwa rzymskiego. Przeprowadzona po raz pierwszy kwerenda archiwalna pokazuje, że w młodości bardzo interesował się jednak prawem rzymskim i nawet zamierzał napisać doktorat na temat „Iudicium familiae erciscundae w klasycznym prawie rzymskim”. Jeszcze podczas studiów na Wydziale Prawa i Nauk Państwowych Uniwersytetu Warszawskiego został asystentem prof. Ignacego Koschembahra-Łyskowskiego. Profesor został jego naukowym mentorem i to za jego sprawą mógł w 1938 r. odbyć staż naukowy w Rzymie. Plany Kryńskiego pokrzyżował wybuch II wojny światowej. Nabyte w Warszawie umiejętności udało mu się spożytkować, kiedy wykładał prawo rzymskie na Polskim Wydziale Prawa na Oksfordzie w latach 1944–1946. Po powrocie do Polski został wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Badań nad prawem rzymskim nie kontynuował.

Downloads

Opublikowane

2022-01-10

Jak cytować

Lewandowski, M. (2022). STANISŁAW KRYŃSKI – PRZYCZYNEK DO BIOGRAFII. Acta Iuridica Resoviensia, 33(115), 67–80. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2561

Numer

Dział

Artykuły