PRZESTĘPSTWO OSZUSTWA GOSPODARCZEGO Z ART. 297 K.K. ZAGROŻENIEM BEZPIECZEŃSTWA OBROTU GOSPODARCZEGO

Autor

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, obrót gospodarczy, oszustwo gospodarcze, przestępstwa gospodarcze, przestępczość gospodarcza

Abstrakt

Prezentowany artykuł poświęcony jest problematyce przestępstwa oszustwa gospodarczego z art. 297 k.k. w kontekście zagrożenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego przez zachowania polegające na przedkładaniu podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu lub nierzetelnego pisemnego oświadczenia w celu uzyskania świadczenia wskazanego w tym przepisie od m.in. banku czy też organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi. Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego jest czynnikiem istotnym z punktu widzenia stabilności gospodarczej i stanowi wyznacznik polityki ekonomicznej państwa. W celu prawidłowej analizy i omówienia znamion przestępstwa z art. 297 k.k. konieczne jest uprzednie zdefiniowanie takich pojęć, jak „bank”, „środki publiczne”, „kredyt”, „pożyczka pieniężna”, „poręczenie”, „gwarancja”, „akredytywa”, „dotacja”, „subwencja”, instrument płatniczy”, „zamówienie publiczne”. Artykuł przedstawia strukturę przestępstwa oszustwa gospodarczego, jak też dokonuje analizy danych statystycznych oraz oceny funkcjonowania przepisu na gruncie praktycznym.

Downloads

Opublikowane

2022-01-10

Jak cytować

Kamuda, D. (2022). PRZESTĘPSTWO OSZUSTWA GOSPODARCZEGO Z ART. 297 K.K. ZAGROŻENIEM BEZPIECZEŃSTWA OBROTU GOSPODARCZEGO. Acta Iuridica Resoviensia, 33(115), 52–66. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2562

Numer

Dział

Artykuły