KLAUZULA DOBREGO SAMARYTANINA, CZYLI NOWY KONTRATYP W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Autor

Słowa kluczowe:

klauzula dobrego samarytanina, kontratyp, COVID-19, odpowiedzialność za błąd medyczny

Abstrakt

Klauzula dobrego samarytanina jest nowym kontratypem, który wyłącza odpowiedzialność karną za nierażący i nieumyślny błąd medyczny. Przyjęte rozwiązanie jest z jednej strony istotnym precedensem w podejściu do problematyki błędów medycznych i stanowi wyraźny zwrot w stronę sytemu no fault. Z drugiej zaś strony może negatywnie wpływać na realizację niektórych funkcji prawa karnego. Celem artykułu jest kompleksowa analiza wprowadzonego kontratypu, próba oceny jego zasadności oraz wpływu na system opieki zdrowotnej i fundamentalne założenia polityki kryminalnej państwa w kontekście funkcji prawa karnego.

Downloads

Opublikowane

2022-01-10

Jak cytować

Burdzik, M. (2022). KLAUZULA DOBREGO SAMARYTANINA, CZYLI NOWY KONTRATYP W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19. Acta Iuridica Resoviensia, 33(115), 35–51. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2563

Numer

Dział

Artykuły