KSZTAŁTOWANIE SIĘ OCHRONY TAJEMNICY NOTARIALNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM JEJ KARNOPROCESOWYCH ASPEKTÓW. ZARYS PROBLEMATYKI

Autor

Słowa kluczowe:

tajemnica zawodowa, notariusz, postępowanie karne

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie problematyki tajemnicy zawodowej notariusza na tle toczącego się postępowania karnego, zakresu przedmiotowego dyskrecji, przesłanek zwolnienia notariusza z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w procesie karnym, jak też zaakcentowanie ochrony tajemnicy notarialnej w sytuacji zabezpieczenia dokumentów do celów procesu karnego. Kwestie związane z tajemnicą notarialną omówiono z perspektywy notariusza występującego zarówno w roli świadka, jak i oskarżonego. Karnoprocesowe zagadnienia obecne w polskim notariacie nie są wciąż szeroko omawianym zagadnieniem, dlatego też taki temat jest wart analizy.

Downloads

Opublikowane

2022-01-10

Jak cytować

Barczak, D. (2022). KSZTAŁTOWANIE SIĘ OCHRONY TAJEMNICY NOTARIALNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM JEJ KARNOPROCESOWYCH ASPEKTÓW. ZARYS PROBLEMATYKI. Acta Iuridica Resoviensia, 33(115), 22–34. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2564

Numer

Dział

Artykuły