ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH W KONTEKŚCIE NEUROPRAWA (NEUROLAW) – ZAGADNIENIA WYBRANE

Autor

Słowa kluczowe:

neuroprawo, odpowiedzialność karna, nieletni, wiek odpowiedzialności karnej

Abstrakt

W artykule podjęto tematykę odpowiedzialności karnej osób nieletnich. Przedstawiono praktykę w zakresie stosowania technik neurobiologicznych w celu określenia zdolności do występowania w procesie i przypisywalności odpowiedzialności za popełniony czyn (neurolaw in juvenile justice). Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy tego typu środki mogłyby okazać się użyteczne w kontekście stworzenia uniwersalnego narzędzia mogącego doprowadzić do ujednolicenia zasad odpowiedzialności karnej nieletniego w Unii Europejskiej. Z uwagi na podjętą problematykę opracowania skoncentrowano się zwłaszcza na aspektach dotyczących stopnia rozwoju nieletniego. Postawiono hipotezę, iż neuroprawo może okazać się w ograniczonym stopniu użyteczne w kontekście oceny kryterium niepoczytalności, natomiast nieprzydatne w odniesieniu do ewentualnego przedefiniowania pojęcia nieletniości.

Downloads

Opublikowane

2022-01-10

Jak cytować

Ziobroń, A. (2022). ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH W KONTEKŚCIE NEUROPRAWA (NEUROLAW) – ZAGADNIENIA WYBRANE. Acta Iuridica Resoviensia, 33(115), 241–250. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2566

Numer

Dział

Artykuły