ISTOTA TAJEMNICY UBEZPIECZENIOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEJ NARUSZENIE

Autor

Słowa kluczowe:

tajemnica zawodowa, tajemnica ubezpieczeniowa, zakład ubezpieczeń, odpowiedzialność cywilna, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność administracyjna, delikt administracyjny, odpowiedzialność pracownika, dobra osobiste, ochrona dóbr osobistych

Abstrakt

Tajemnica ubezpieczeniowa jest instytucją prawa publicznego, która wprowadzona została do systemu prywatnego. Celem tej instytucji jest ochrona gwarancji konstytucyjnych, takich jak prawo do prywatności, a także stanowi ochronę dóbr osobistych człowieka. Z tego faktu rodzi się szeroka odpowiedzialność podmiotu za naruszenie tajemnicy ubezpieczeniowej. Dopatrywać się można odpowiedzialności cywilnej jako naruszenia umownego oraz odpowiedzialności deliktowej. Ponadto podmiot zobowiązany do zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej, który narusza ten obowiązek, może być dotknięty odpowiedzialnością karną, której podstawa znajduje źródło w kilku ustawach. Warto również zaznaczyć rolę odpowiedzialności administracyjnej, w której naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy jest traktowane jako delikt administracyjny. Z uwagi na powyższe istotą tajemnicy ubezpieczeniowej jest zapewnienie ochrony na gruncie prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego.

Downloads

Opublikowane

2022-01-10

Jak cytować

Wysocka, I. (2022). ISTOTA TAJEMNICY UBEZPIECZENIOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEJ NARUSZENIE. Acta Iuridica Resoviensia, 33(115), 227–240. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2567

Numer

Dział

Artykuły