TAJEMNICA BANKOWA I JEJ OGRANICZENIA

Autor

Słowa kluczowe:

tajemnica bankowa, instytucja finansowa, komisja nadzoru finansowego, prawo bankowe, FATCA, MCAA

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie problematyki tajemnicy bankowej, a w szczególności jej ograniczeń. Konkretnej analizie poddane zostały uprawnienia instytucji rządowych do informacji objętych tajemnicą bankową, a także regulacje międzynarodowe, które tworząc zautomatyzowany sposób ich wymiany, wpływają znacznie na niezawisłość tajemnicy bankowej. Powyższe względy zostały przedstawione na tle ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności klientów instytucji finansowych. Całość rozważań prowadzi do odpowiedzi na pytania, jak duże znaczenie ma współcześnie tajemnica bankowa oraz jak głęboko sięgające jest jej złagodzenie. Badanie zostało oparta na metodzie prawno-dogmatycznej oraz opisowej.

Downloads

Opublikowane

2022-01-10

Jak cytować

Wierzbowski, M. (2022). TAJEMNICA BANKOWA I JEJ OGRANICZENIA. Acta Iuridica Resoviensia, 33(115), 202–215. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2569

Numer

Dział

Artykuły