Życie prywatne w społeczeństwie publicznym w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: nadzór w państwie demokratycznym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2023.1.5

Słowa kluczowe:

życie prywatne, prywatność, prawa człowieka, wolność, Europejska Konwencja Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka, analiza orzecznictwa, monitoring, inwigilacja, nadzór, kamery uliczne

Abstrakt

Społeczeństwo demokratyczne dąży do ustanowienia zasad, które zapewnią pokój i dobrobyt obywateli. Reguły mogą ograniczać jednostki, ale również dawać im wolność i bezpieczeństwo. Prawa człowieka są podstawą demokracji, dlatego Europejska Konwencja Praw Człowieka odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu tych szczególnych i niezbędnych praw i wolności. Prawo do życia prywatnego wyrażone w art. 8 Konwencji stanowi granicę między wizerunkiem publicznym a prywatnym, która jednak bywa naruszana. Szczególna więź między jednostką a państwem ma na celu zrównoważenie ich odrębnych interesów. Mimo że dychotomia takiej relacji utrwala się ze względu na przenikanie się spraw publicznych i prywatnych, pojedyncza osoba nadal jest odrębną istotą w społeczeństwie budowanym w ramach państwa. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Praw Człowieka państwo może ingerować w życie prywatne w sposób przewidziany przez ustawę, konieczny w demokratycznym społeczeństwie, przy jednoczesnym dążeniu do uzasadnionego celu, który mieści się w pewnym marginesie swobody. Jednak wciąż toczy się żywa dyskusja na temat inwigilacji i nadzoru przez władze publiczne poprzez pozyskiwanie nagrań z monitoringu i kamer ulicznych. Przetwarzane w ten sposób dane mieszczą się w zakresie art. 8 Konwencji i stanowią element życia prywatnego. Rolą państwa jest ochraniać i dawać wolność oraz prawo do czegoś, a nie zabierać prawa, natomiast rolą jednostki wydaje się dostosowywanie do przepisów i respektowanie ich dla większego dobra. Skontrastowanie terminów prywatne i publiczne jest istotne, celowe i wymagane podczas omawiania praw jednostki w społeczeństwie demokratycznym. Życie prywatne i społeczeństwo publiczne powinny być poznawane razem, a nie oddzielnie, ponieważ granice między nimi mają tendencję do zacierania się przy ochronie praw człowieka.

Opublikowane

2023-03-30

Jak cytować

Maszniew, Z. (2023). Życie prywatne w społeczeństwie publicznym w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: nadzór w państwie demokratycznym. Acta Iuridica Resoviensia, 40(122), 82–94. https://doi.org/10.15584/actaires.2023.1.5

Numer

Dział

Artykuły