Zasada współdziałania w pomocy społecznej

Autor

Abstrakt

W ramach niniejszego opracowania omówiono charakter zasady współdziałania i jej specyfikę w ramach pomocy społecznej, która materializuje się w obowiązku współdziałania osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Celem artykułu jest ponadto wykazanie bezpośredniego związku pomiędzy zasadą współdziałania a wzrostem skuteczności, maksymalizacją efektywności oraz podnoszeniem jakości wykonywanych zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Downloads

Opublikowane

2023-04-20

Jak cytować

Łazutka-Gawęda, P. . (2023). Zasada współdziałania w pomocy społecznej. Acta Iuridica Resoviensia, 34(116), 191–200. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4402

Numer

Dział

Artykuły