Prowadzenie samorządowych szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego w warunkach współdziałania

Autor

Abstrakt

W artykule ukazano specyfikę prowadzenia szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego. Jest to samorządowe zadanie oświatowe, które ma na celu zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo i umożliwienie im rozwoju i współzawodnictwa krajowego i zagranicznego. Prowadzenie tych szkół wymaga dużych nakładów i bogatej infrastruktury sportowej. Prowadzące JST bardzo często korzystają z form współdziałania z różnymi podmiotami. Współdziałanie w zakresie realizacji tych zadań ma charakter obowiązkowy (np. ze związkami sportowymi) oraz dobrowolny z wieloma podmiotami, np. innymi JST, osobami prawnymi i osobami fizycznymi.

Downloads

Opublikowane

2023-04-20

Jak cytować

Kurzyna-Chmiel, D. . (2023). Prowadzenie samorządowych szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego w warunkach współdziałania. Acta Iuridica Resoviensia, 34(116), 161–173. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4404

Numer

Dział

Artykuły