Współdziałanie administracji publicznej z samorządami zawodowymi w zakresie nadawania uprawnień do wykonywania zawodu na przykładzie architektów i inżynierów budownictwa

Autor

Abstrakt

Artykuł prezentuje ramy prawne współpracy organów administracji publicznej z samorządami zawodowymi architektów i inżynierów budownictwa w związku ze zlecaniem zadań i funkcji administracji w zakresie nadawania uprawnień zawodowych i uznawania kwalifikacji. Jako tezę badawcza przyjęto, że skala problemu stwarza konieczność uporządkowania terminologii oraz wypracowania właściwych form działania uprawnionych podmiotów, a także nadzoru nad realizacja zleconych zadań przy przyjęciu założenia, że delegowanie zadań nie oznacza delegowania odpowiedzialności. Dzięki przekazaniu zadań istnieje możliwość skupienia się administracji publicznej na jej zasadniczej działalności bez rozpraszania się nad aspektami wymagającymi wąskiej wiedzy specjalistycznej. Może też wykorzystywać efekty zadań zleconych, mając gwarancje kompetencji osób, którym nadano uprawnienia lub uznano kwalifikacje zawodowe

Downloads

Opublikowane

2023-04-20

Jak cytować

Kisilowska, H. . (2023). Współdziałanie administracji publicznej z samorządami zawodowymi w zakresie nadawania uprawnień do wykonywania zawodu na przykładzie architektów i inżynierów budownictwa. Acta Iuridica Resoviensia, 34(116), 135–147. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4406

Numer

Dział

Artykuły