Odpowiedzialność odszkodowawcza administracji za akty podejmowane w ramach współdziałania

Autor

Abstrakt

Artykuł przedstawia problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej za akt podjęty w we współdziałaniu. Analizuje i omawia rozporządzenia w sprawie współpracy administracyjnej na szczeblu krajowym. Zaczyna się od krótkiego przeglądu doktrynalnego i sądowego rozumienia współpracy jako formy stosunków między organami administracji publicznej. Potem następuje analiza rozwiązań prawnych na gruncie prawa administracyjnego i cywilnego.

Downloads

Opublikowane

2023-04-20

Jak cytować

Staniszewska , L. (2023). Odpowiedzialność odszkodowawcza administracji za akty podejmowane w ramach współdziałania. Acta Iuridica Resoviensia, 34(116), 322–333. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4411

Numer

Dział

Artykuły