Dyskusja publiczna jako forma partycypacji mieszkańców gminy w planowaniu przestrzeni

Autor

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę wskazania i oceny regulacji prawnych kształtujących dyskusję publiczną jako formę partycypacji mieszkańców gminy w planowaniu przestrzennym. W ocenie autora opracowanie odnosi się do najważniejszych dla tej problematyki zagadnień, takich jak zakres obowiązku zorganizowania dyskusji i zakres prawa do udziału w dyskusji, sposoby zorganizowania dyskusji oraz przedmiot i charakter dyskusji. W artykule podjęto także próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o rolę dyskusji publicznej w gminnych pracach planistycznych. Przeprowadzone badania pozwoliły na zdiagnozowanie najpoważniejszych problemów, z jakimi musi się zmierzyć organ wykonawczy gminy, organizując dyskusję.

Downloads

Opublikowane

2023-04-20

Jak cytować

Ulasiewicz , M. . (2023). Dyskusja publiczna jako forma partycypacji mieszkańców gminy w planowaniu przestrzeni. Acta Iuridica Resoviensia, 34(116), 386–397. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4417

Numer

Dział

Artykuły