Tajemnica Rzecznika Praw Obywatelskich a ochrona danych osobowych

Autor

Abstrakt

Opracowanie ma na celu przedstawienie najważniejszych cech charakteryzujących urząd Rzecznika Praw Obywatelskich w kontekście obowiązku przestrzegania przez niego tajemnicy prawnie chronionej. Jednocześnie zaprezentowano regulacje dotyczące ujawniania przez Rzecznika danych osobowych, w posiadaniu których się znajduje, oraz przepisy normujące dostęp do informacji publicznych będących w jego dyspozycji. W artykule zastosowano metodę prawno-dogmatyczną oraz historyczną.

Downloads

Opublikowane

2023-04-20

Jak cytować

Ciechanowska, J. . (2023). Tajemnica Rzecznika Praw Obywatelskich a ochrona danych osobowych. Acta Iuridica Resoviensia, 34(116), 11–19. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4427

Numer

Dział

Artykuły