Wyzwania i przeszkody w realizacji współpracy w transgranicznej administracji służby zdrowia

Autor

Abstrakt

Katalog podmiotów współpracujących ze sobą w realizacji zadań z dziedziny ochrony zdrowia jest różnorodny. Obejmuje on zarówno podmioty wchodzące w skład organów władzy publicznej oraz podmioty prywatne. Warunki i zakres udzielania świadczeń medycznych są rezultatem współdziałania organów administracji i służby zdrowia. 24 kwietnia 2011 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Perspektywa skutecznej administracji współpracującej stała się zatem nie tylko krajowa, ale także wspólnotowoeuropejska, a nawet ogólnoświatowa. Celem niniejszego artykułu jest omówienie przeszkód, aktualnych stanów prawnych i sformułowanie wniosków dotyczące rozwiązań ustawodawczych de lege ferenda w efektywnej realizacji zadań stających przed administracją współpracującą w obszarze służby zdrowia.

Downloads

Opublikowane

2023-01-10

Jak cytować

Zieliński, G. (2023). Wyzwania i przeszkody w realizacji współpracy w transgranicznej administracji służby zdrowia. Acta Iuridica Resoviensia, 35(117), 442–455. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4428

Numer

Dział

Artykuły