Umowa publicznoprawna – niewykorzystana szansa

Autor

Abstrakt

Umowa publicznoprawna (umowa administracyjna) jest jedną z tych form prawnych działania administracji publicznej, której potencjał w Polsce wciąż pozostaje niewykorzystany. Występuje tylko jako rozwiązanie szczególne, brak natomiast rozwiązania o charakterze systemowym, stanowiącego generalną podstawę do ich zawierania. Tymczasem w większości krajów europejskich jest ona trwałym elementem systemu prawnego, zazwyczaj ogólnej procedury administracyjnej. W Polsce mimo podjętych kilku prób jej uregulowania ostatecznie nie zakończyły się one powodzeniem. Stąd ciągle nie może ona stanowić alternatywy dla klasycznej formy działania administracji publicznej – aktu administracyjnego. W konsekwencji wielu umów zawieranych przez administrację traktowanych jest jako cywilnoprawne. Często jest to czynione pomimo braku charakterystycznej dla prawa prywatnego swobody kontraktowania.

Downloads

Opublikowane

2023-04-20

Jak cytować

Pawłowski, S. (2023). Umowa publicznoprawna – niewykorzystana szansa. Acta Iuridica Resoviensia, 35(117), 320–332. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4434

Numer

Dział

Artykuły