Konwalidacja nieuchylenia cywilnego wyroku zaocznego w wyroku kończącym sprawę

Autor

Abstrakt

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje instytucję wyroku zaocznego. W przypadku wniesienia od niego skutecznego sprzeciwu dochodzi do merytorycznego rozpoznania sprawy. Sąd wydaje wyrok, którym wyrok zaoczny w całości lub części utrzymuje w mocy albo uchyla go i orzeka o żądaniu pozwu bądź też pozew odrzuca lub postępowanie umarza. Jeżeli więc orzeka się o żądaniu, to należy również uchylić wcześniejszy wyrok. Gdy się tego nie uczyni, to mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w obiegu prawnym pozostają dwa orzeczenia w tej samej sprawie. W niniejszym opracowaniu przedstawiono koncepcje dotyczące naprawienia rzeczonego błędu, w szczególności w oparciu o aktualne stanowisko Sądu Najwyższego. Zdaniem autora argumentacja Sądu Najwyższego jest nie do obronienia, natomiast omawiana tematyka jest na tyle skomplikowana i niejasna, że w obecnym stanie prawnym nie da się w sposób jednoznaczny ustalić sposobu konwalidacji braku uchylenia wyroku zaocznego.

Downloads

Opublikowane

2023-01-10

Jak cytować

Sowul, Łukasz . (2023). Konwalidacja nieuchylenia cywilnego wyroku zaocznego w wyroku kończącym sprawę. Acta Iuridica Resoviensia, 35(117), 362–371. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4448

Numer

Dział

Artykuły