Partycypacja cudzoziemców w gminach – zagadnienia administracyjnoprawne

Autor

Abstrakt

Przedmiotem rozważań zamieszczonych w niniejszym artykule są rozwiązania prawne, które stanowią ramy partycypacji społecznej cudzoziemców w procesach decyzyjnych podejmowanych na poziomie samorządu terytorialne. Autorzy zastanawiają się, czy regulacje prawne w tym zakresie zostały należycie ukształtowane. Opracowanie zawiera również przykłady działań podejmowanych przez niektóre gminy na rzecz zwiększenia udziału cudzoziemców we wspólnotach samorządowych.

Downloads

Opublikowane

2023-01-10

Jak cytować

Kruszyńska-Kośmicka, M. ., & Princ , M. . (2023). Partycypacja cudzoziemców w gminach – zagadnienia administracyjnoprawne. Acta Iuridica Resoviensia, 35(117), 174–193. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4451

Numer

Dział

Artykuły