Współpraca z obywatelami podczas wydawania aktów legislacji administracyjnej – perspektywa polska i unijna

Autor

Abstrakt

 

W opracowaniu przedstawiono jedną z form partycypacji obywatelskiej w stanowieniu aktów podustawowych, jaką są konsultacje społeczne. Zagadnieniu temu poświęcono szczególnie dużo uwagi w prawie Unii Europejskiej, ustanawiając określone standardy prowadzenia konsultacji społecznych. Standardy te zostały odniesione do polskiego porządku prawnego. Wnioski wskazują, że nie wszystkie z nich można w pełni zrealizować.

Downloads

Opublikowane

2023-01-10

Jak cytować

Jędrzejczak, M. . (2023). Współpraca z obywatelami podczas wydawania aktów legislacji administracyjnej – perspektywa polska i unijna. Acta Iuridica Resoviensia, 35(117), 117–129. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4455

Numer

Dział

Artykuły