Termin na złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania

Autor

Abstrakt

Niniejszy artykuł został w całości poświęcony problematyce terminu do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Instrumentem służącym przyspieszeniu osiągniecie celu, jakim jest wykonanie decyzji, jest prawo do zrzeczenia się odwołania. Może być ono wykonywane wyłącznie w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Omówiono konstrukcję prawną zawartą w art. 127a k.p.a. Zwrócono szczególną uwagę na termin początkowy i końcowy, w którym uprawnienie to może być realizowane.

Downloads

Opublikowane

2023-01-10

Jak cytować

Gacek, P. . (2023). Termin na złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania. Acta Iuridica Resoviensia, 35(117), 47–62. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4461

Numer

Dział

Artykuły