Niewolnictwo z perspektywy rzymskiego prawa prywatnego. Refleksje na kanwie niepublikowanego referatu Kazimierza Kolańczyka z 1980 roku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2023.1.6

Słowa kluczowe:

Prawo rzymskie, niewolnictwo, Kazimierz Kolańczyk

Abstrakt

Kazimierz Kolańczyk był jednym z najbardziej znanych polskich XX wiecznych romanistów. Znany przede wszystkim jako autor podręcznika Prawo rzymskie, nie pozostawił po sobie zbyt wielu ogłoszonych drukiem prac romanistycznych. Analiza materiałów archiwalnych znajdujących się w Archiwum Polskiej Akademii Nauk, oddział w Poznaniu, doprowadziła do odnalezienia niepublikowanego referatu „Sytuacja prawna niewolnika w starożytnym Rzymie”, który został przygotowany i wygłoszony w 1980 roku. Niniejszy artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na ten nieznany szerszemu gronu odbiorców referat, a także ma służyć jako przyczynek do badań nad osiągnięciami tego romanisty.

Opublikowane

2023-03-30

Jak cytować

Nancka, G. (2023). Niewolnictwo z perspektywy rzymskiego prawa prywatnego. Refleksje na kanwie niepublikowanego referatu Kazimierza Kolańczyka z 1980 roku. Acta Iuridica Resoviensia, 40(122), 95–105. https://doi.org/10.15584/actaires.2023.1.6

Numer

Dział

Artykuły