Kolizja w obowiązku udzielenia pomocy przez lekarza

Autor

  • Agnieszka Fiutak SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.2

Słowa kluczowe:

obowiązek udzielenia pomocy, lekarz, nieudzielenie pomocy, rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała

Abstrakt

Działanie dla dobra pacjenta wiąże się z obowiązkiem ratowania życia lub zdrowia zawartym w prawie polskim. Zgodnie z art. 30 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz ma obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Jednocześnie nie można od lekarza oczekiwać, że w każdej sytuacji będzie narażał swoje zdrowie czy życie. Wyjątkami są zdarzenia, gdy lekarz nie jest zdolny do udzielenia pomocy ze względu na chorobę lub stan psychofizyczny, wystąpiła kolizja obowiązków albo gdy udzielając pomocy, musiałby narazić siebie samego na utratę życia lub zdrowia.

Downloads

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Fiutak, A. (2020). Kolizja w obowiązku udzielenia pomocy przez lekarza. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 23(102), 28–37. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.2

Numer

Dział

Artykuły