Uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Autor

  • Ewa Jędrzejewska Uniwersytet Szczeciński

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.12

Słowa kluczowe:

prawo użytkowania wieczystego, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, następca prawny, wywłaszczenie, przejęcie nieruchomości

Abstrakt

Aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiają określonym kategoriom podmiotów wystąpienie z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Uprawnienie to ma co do zasady charakter odpłatny. Ustawodawca przewidział wyjątek od tej zasady, wprowadzając możliwość nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Powiązał on to uprawnienie z określoną grupą podmiotów, uzasadniając to wcześniejszym uzyskaniem prawa użytkowania wieczystego w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. O ile przesłanka ta nie budzi wątpliwości, o tyle wiele kontrowersji wzbudza pojęcie „następca prawny” uprawnionych podmiotów użyte w art. 5 ustawy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnych regulacji prawnych związanych z administracyjnoprawną możliwością przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Analizie został poddany katalog podmiotów uprawnionych do żądania nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem następców prawnych uprawnionych podmiotów.

Downloads

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Jędrzejewska, E. (2020). Uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 23(102), 161–172. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.12

Numer

Dział

Artykuły