Zasady i warunki przesłuchania w trybie art. 308 § 2 k.p.k.

Autor

  • Magdalena Komar-Zabłocka Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.13

Słowa kluczowe:

dochodzenia, podejrzany, przesłuchanie, zarzuty

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest czynności przesłuchania w ramach prowadzenia dochodzenia w niezbędnym zakresie. Dokonano analizy przesłanek przesłuchania osoby podejrzanej w charakterze podejrzanego, procedury przesłuchania w tym trybie oraz terminów prowadzenia czynności w niezbędnym zakresie. Dla uzupełnienia tej problematyki nie sposób byłoby pominąć omówienia prawnych podstaw prowadzenia czynności faktycznego wszczęcia postępowania.

Downloads

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Komar-Zabłocka, M. (2020). Zasady i warunki przesłuchania w trybie art. 308 § 2 k.p.k. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 23(102), 173–184. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.13

Numer

Dział

Artykuły