Zależność samorządowych instytucji kultury w aspektach prawnoadministracyjnych

Autor

  • Artur Potocki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.15

Słowa kluczowe:

prawo kultury, instytucje kultury, działalność kulturalna, samorząd terytorialny

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza oraz krytyczne ujęcie regulacji publiczno-prawnych dotyczących niezależności instytucji kultury, które tworzone są przez jednostki samorządu terytorialnego. W artykule oprócz wskazówek, które mogą być przydatne zarówno praktykom prawa, jak i administratywistom, konfrontowane jest również stanowisko przedstawicieli doktryny oraz praktyki w kwestiach związanych z dostosowywaniem jakości i rodzaju usług instytucji do woli polityki prowadzonej przez organizatora oraz oczekiwań członków społeczności samorządowej. W opracowaniu wskazano na najważniejsze kwestie, jakie związane są z zależnością organizacyjną i finansową samorządowej instytucji kultury, a także na potrzebę wprowadzenia mechanizmów mających na celu dostosowanie lub chociaż zwrócenie uwagi na oczekiwania odbiorców w zakresie działalności komunalnych instytucji kultury.

Downloads

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Potocki, A. (2020). Zależność samorządowych instytucji kultury w aspektach prawnoadministracyjnych. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 23(102), 197–209. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.15

Numer

Dział

Artykuły