Kształtowanie się instytucji dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 338a i 387 k.p.k. Kilka uwag na tle zmian z lat 1997–2016

Autor

  • Piotr K. Sowiński Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.17

Słowa kluczowe:

porozumienie procesowe, dobrowolne poddanie się karze, dowody, rozprawa, posiedzenie sądu, proces karny, obrońca, oskarżony, pokrzywdzony, sprzeciw, występek, zbrodnia

Abstrakt

W artykule omówiono kształtowanie się instytucji dobrowolnego poddania się karze w latach 1997–2016. Jest to instytucja opierająca się na tzw. porozumieniu procesowym zawartym przy aprobacie sądu przez strony procesowe. Zmierza ona do skrócenia procesu karnego i zakłada zwiększenie wpływu stron na decyzję sądu. Zwraca się tu uwagę na konieczność odróżnienia wymogów formalnych i merytorycznych dotyczących samego wniosku oskarżonego od warunków uwzględnienia tego wniosku przez sąd.

Downloads

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Sowiński, P. K. (2020). Kształtowanie się instytucji dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 338a i 387 k.p.k. Kilka uwag na tle zmian z lat 1997–2016. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 23(102), 229–243. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.17

Numer

Dział

Artykuły